Home

Valentin Consult & Co:  on your location – eller på en af vore!

Rummet omkring coaching, recovery- og udviklingsprocesser, garanteres fuld diskretion og tavshedspligt, ligesom der arbejdes respektfuldt ift. personlige grænser og integritet.
Start med at kontakte Christian Valentin Steffensen.
Mail: cvs@valentin-consult.dk
Tlf. +45 40686015